16-08-2019 - 10:25

Xã Đức Thủy Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

chiều ngày 16/8/2019 Xã Đức Thủy tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020