04-09-2019 - 03:24

Xã Đức Thủy nước đã vào tới sân khu vực hành chính của xã.

Nước lũ đang dâng lên