Văn bản xử lý kiến nghị, yêu cầu

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
Ngày đăng: (11-11-2018)

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tai địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận,, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ; https://doanhnghiep.chinhphu.vn - Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Số điện thoại chuyên dùng: 0239.3737.555; số Fax: 0239.3856141 - Địa chỉ thư điện tử: kstthc@hatinh.gov.vn