04-04-2019 - 04:24

Thôn Văn Xá chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa

Nhân dân Thôn Văn Xá tập trung thay cây chiều tím và trồng lại cây chuổi ngọc trong bồn hoa trong khuôn viên nhà văn hóa

Thôn Văn Xá tổ chức dọn vệ sinh và thay bồn hòa từ cây chiều tím sang cây chuổi ngọc

Thôn Văn Xá tổ chức dọn vệ sinh và thay cây chiều tím thành cây chuỗi ngọc trong khuôn viên nhà văn hóa

 

Tin cùng chuyên mục