11-09-2019 - 08:47

Sau lụt nhân dân xã Đức Thủy tập trung vớt bèo dọc tuyến Kênh Nhà Lê để khơi thông dòng chảy