26-07-2019 - 04:21

Sáng nay ngày 26/7/2019 Hội đồng nhân dân xã Đức Thủy tổ chức Kỳ họp Bất thường bàn nội dung về sáp nhập xã: Đức Lâm, Trung Lễ với Đức Thủy thành 01 xã mới. Cuộc họp đã thống nhất cao và thành công tốt đẹp

sau khi hoàn thành các bước và qua kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri vào ngày 24/7/2019 về công tác sáp nhập xã 03 xã Đức Lâm, Trung Lễ với Đức Thủy thành 01 xã mới. Hội đồng nhân dân xã Đức Thủy khóa XXI đã tổ chức kỳ họp bất thường bàn nội dung sáp nhập xã đã thành công tốt đẹp, cuộc họp đã thống...

Đ/c: Nguyễn Nghĩa Nguyên - Phó Chủ tịch HĐND xã lên thông qua nội dung chương trình kỳ họp