Mặt trận, Hội, Đoàn thể

Mặt trận Tổ Quốc xã Đức Thủy phối hợp với Công an xã tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19/8/2005 - 19/8/2019

Mặt trận Tổ Quốc xã Đức Thủy phối hợp với Công an xã tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19/8/2005 - 19/8/2019

12-08-2019
Mặt trận Tổ Quốc xã Đức Thủy phối hợp với Công an xã tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm Ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19/8/2005 - 19/8/2019.
Xã Đức Thủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác MTTQ và các tổ chức Đoàn thể 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Xã Đức Thủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác MTTQ và các tổ chức Đoàn thể 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

13-07-2018
Đánh giá kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong 6 tháng cuối năm 2018
1