LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC THỦY

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2019
(Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
27/05/2019
Thứ 3
28/05/2019
Thứ 4
29/05/2019
Thứ 5
30/05/2019
Thứ 6
31/05/2019
Thứ 7
01/06/2019
Chủ nhật
02/06/2019