LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ ĐỨC THỦY

Tuần trước Tuần thứ 47 năm 2019
(Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
18/11/2019
Thứ 3
19/11/2019
Thứ 4
20/11/2019
Thứ 5
21/11/2019
Thứ 6
22/11/2019
Thứ 7
23/11/2019
Chủ nhật
24/11/2019