Kinh tế - Chính trị

Sáng nay ngày 26/7/2019 Hội đồng nhân dân xã Đức Thủy tổ chức Kỳ họp Bất thường bàn nội dung về sáp nhập xã: Đức Lâm, Trung Lễ với Đức Thủy thành 01 xã mới. Cuộc họp đã thống nhất cao và thành công tốt đẹp

Sáng nay ngày 26/7/2019 Hội đồng nhân dân xã Đức Thủy tổ chức Kỳ họp Bất thường bàn nội dung về sáp nhập xã: Đức Lâm, Trung Lễ với Đức Thủy thành 01 xã mới. Cuộc họp đã thống nhất cao và thành công tốt đẹp

26-07-2019
sau khi hoàn thành các bước và qua kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri vào ngày 24/7/2019 về công tác sáp nhập xã 03 xã Đức Lâm, Trung Lễ với Đức Thủy thành 01 xã mới. Hội đồng nhân dân xã Đức Thủy khóa XXI đã tổ chức kỳ họp bất thường bàn nội dung sáp nhập xã đã thành công tốt đẹp, cuộc họp đã thống...
Xã Đức Thủy trong xây dựng nông thôn mới

Xã Đức Thủy trong xây dựng nông thôn mới

03-01-2018
Về đích nông thôn mới năm 20 15 và từ đó đến nay toàn thể cán bộ, công chức trong toàn xã cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn luôn tích cực xây dựng và phát triển để Đức Thủy giữ vững danh hiệu Xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
Sắp có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao?

Sắp có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao?

17-02-2017
Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại nghiên cứu dành 1 gói tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng bằng nguồn huy động của các ngân hàng thương mại để cho các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
1