08-06-2019 - 10:12

Hừng hực khí thế xây dựng nông thôn mới tai xã Đức Thủy

Phát động phong trào ra quân xây dựng nông thôn mới. Ngày 08/6/2019, cán bộ và bà con nhân dân trong toàn xã từ trẻ đến già, ai ai cũng chung tay mỗi người một việc tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh môi trường. Không khí làm việc khẩn trương, vui vẻ, hiệu quả...

Cán bộ Đảng viên và bà con nhân dân thôn Văn Xá trồng hoa xung quang khuôn viên, làm mới một số hàng rào quanh nhà văn hóa

Không khí làm việc vui vẻ thoải mái, ai ai cũng phấn khởi với quyết tâm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Cán bộ và bà con thôn Hòa Bình đang láng bê tông tại vùng đất phía sau nhà văn hóanTại thôn Hòa Bình, cán bộ và bà con đang khắc phục một số hạn mục chưa hoàn thanh. Gần đây nhà văn hóa thôn Hòa Bình đã lắp đặt xong mái che trước nhà văn hóa. 

Lắp đặt thêm các nắp mương còn thiếu tại thôn Hạ Thủy Khơi thông cổng rảnh, dọn dẹp ao hồ đảm bảo vệ sinh môi trường

Nhân dân thôn Hạ Thủy ra quân nạo vét kênh mương nhà Lê