10-04-2019 - 04:21

Đoàn Thanh niên xã Đức Thủy lao động tại Khu Di tích Văn hóa Quốc Gia Đền Voi Mẹp

Đoàn Thanh niên tích cực chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền Voi Mẹp