01-05-2019 - 03:54

Đoàn Thanh niên xã Đức Thủy chung tay xây dựng Nông thôn mới

 Công trình Đoàn Thanh niên trong xây dựng NTM

 

Đoàn Thanh niên dọn vệ sinh và trồng hàng rào xanh tại Thôn Tường VânThôn Tường Vân dọn cỏ và vệ sinh tại các bồn hoàng rào xanh trong khu dân cư