25-07-2019 - 04:42

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đức Thủy tổ chức sinh hoạt đoàn nhằm Tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân ngày 27/7

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đức Thủy tổ chức sinh hoạt đoàn nhằm Tri ân các Anh hùng Liệt sỹ và tổ chức lao động, quét dọn vệ sinh sạch sẽ nhân ngày 27/7 Ngày Thương Binh liệt sỹ. "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ"

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh tổ chức sinh hoạt "Tuổi trẻ tri ân các Anh hùng Liệt sỹ" nhân ngày 27/7

Đoàn Thanh Niên xã Đức Thủy tổ chức quét dọn, vệ sinh tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ nhân ngày 27/7 Ngày Thương Binh Liệt Sỹ.