09-06-2019 - 03:21

Đổ bê tông tuyến đường giao thông liên thôn 4, xã Đức Thủy

Mấy ngày hôm nay, hòa chung trong khí thế ra quân xây dựng nông thôn mới, bà con nhân dân xung quanh đoạn đường liên thôn 4 cũng ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm và vô cùng háo hức khi chuẩn bị được đi trên con đường được đổ bê tông rộng rãi, sạch sẽ

Tuyến đường đang được đổ dài 270m đi qua giao lộ liên thôn 4 

Sau khi phát quang bụi cây ven đường, bà con thôn Trung Thành đã đóng góp sức người sức của, cùng với sự hỗ trợ xi măng, cát, sỏi của UBND xã, đoạn đường đang gấp trong thời gian gấp rút hoàn thành

Gần 30 tấn xi măng do UBND xã hỗ trợ đã được tập kết về bãi đậu gần nhà dân thôn Trung Thành 

Máy múc, máy trộn đang hoạt đông hết công suất để đoạn đường sớm được đi vào sử dụng 

Dưới sự giám sát, đôn đốc của ban chỉ đạo thôn Trung Thành, đoạn đường sẽ sớm hoàn thành và đảm bảo yêu cầu về chất lượng 

Năm 2019, xã Đức Thủy sẽ huy động mọi nguồn lực, tập trung nâng cấp các tiêu chí nhằm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Thực hiện: Võ Quỳnh