Di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên

Đoàn Thanh niên xã Đức Thủy lao động tại Khu Di tích Văn hóa Quốc Gia Đền Voi Mẹp

Đoàn Thanh niên xã Đức Thủy lao động tại Khu Di tích Văn hóa Quốc Gia Đền Voi Mẹp

10-04-2019
Đoàn Thanh niên tích cực chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền Voi Mẹp
Xã Đức Thủy: Đền Voi Mẹp, Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia

Xã Đức Thủy: Đền Voi Mẹp, Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia

13-07-2018
Đền Voi Mẹp một kiến trúc nghệ thuật, là một di sản văn hóa quý báu của người xưa để lại và đã được xếp hạng Di tích Quốc gia theo Quyết định số 95, ngày 24 tháng 01 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ VHTT Nguyễn Khoa Điềm ký.
1