04-06-2019 - 04:45

Đảng viên chi bộ Thôn Hòa Bình tổ chức trồng cây hàng rào xanh dọc tuyến đường trục chính của xã