26-10-2018 - 05:09

CÁN BỘ NHÂN DÂN THÔN HẠ THỦY XÃ ĐỨC THỦY THÁO GIỠ CÔNG TRINH MỞ ĐƯỜNG

Để bảo đảm hoàn thành tiêu chí số 2 (Giao thông) trước ngày 30/10/2018, Thôn Hạ Thủy đã vận động nhân dân tháo giỡ bờ rào công trình hiến đất mở đường GTNT theo quyết định 05 của UBND Tỉnh

Tin cùng chuyên mục