07-06-2019 - 09:14

Bà con nhân dân xã Đức Thủy hiến đất, đập bỏ hàng rào làm đường giao thông

Tiêu chí 05 về cơ bản xã Đức Thủy đã Đạt, tuy nhiên ở một vài đoạn đường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Quyết định 05/QĐ-UBND. Vì lẽ đó, cán bộ xã nhà đã tích cực tuyên truyền vận động và hiện tại Bà con nhân dân xã Đức Thủy đã và đang tiếp tục hiến đất, đập bỏ ràng rào làm đường giao thông. Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu  mà chúng tôi ghi lại được:

 

Tin cùng chuyên mục